Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT 
17/02/2020 
 

Ngày 15/02/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Văn Bình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.Các đại biểu họp tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận


Trong 25 năm trưởng thành và phát triển, BHXH luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng mà ngành BHXH đã đạt được, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng, BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ người dân, doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, tập trung quán triệt và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII hướng tới phát triển hệ thống BHXH hiện đại, hội nhập, công bằng, hiệu quả và bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế./.

Như Ngọc