Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 
01/08/2018 
 

Ngày 30/7/2018, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tại phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND, các phòng ban liên quan của huyện và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Tỉnh ủy và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt với chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nên các ngành, địa phương tập trung tập triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền ngay từ đầu năm; nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền được nâng lên; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sát với thực tiễn cuộc sống, ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều mô hình hay, hiệu quả, sáng tạo được phát hiện và nhân rộng… góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện mở rộng dân chủ, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có lúc có nơi chưa cao, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa sâu; chưa có sự thống nhất cao trong việc phát ngôn trước nhân dân của các sở, ban ngành, địa phương; nhận thức và hành động đôi lúc chưa tương xứng với vai trò của công tác dân vận chính quyền, nhất là trong xu thế và giai đoạn hiện nay; những bức xúc và tồn tại trong nội bộ nhân dân chưa giải quyết dứt điểm…

Với mục tiêu tạo sự đồng thuận của đại đa số nhân dân trong quá trình đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị, không để điểm nóng xảy ra trên tất cả các lĩnh vực và các địa phương. Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương rà soát việc triển khai công tác dân vận chính quyền để tập trung triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, đi cơ sở để giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(19/02)
(18/02)
(15/02)
(14/02)
(14/02)
(14/02)
(13/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)