Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28 của Chính phủ 
18/11/2019 
 

Ngày 15/11, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.Toàn cảnh buổi họp


Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg (viết tắt Quyết định số 28) và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước; cụ thể: đến nay đã có 95/95 đơn vị bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Từ giữa tháng 3 năm 2019 đến nay, có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 116.630 văn bản gửi, 343.547 văn bản nhận của cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 44.889 văn bản gửi, 143.697 văn bản nhận của cấp Cục, Vụ, sở, ngành, quận huyện; 1588 văn bản gửi, 921 văn bản nhận của cấp phường xã. Việc triển khai hiệu quả quyết định 28 của Chính phủ có tác động tích cực, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từ giải quyết công việc trên giấy tờ sang môi trường điện tử. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Tại Ninh Thuận, thực hiện Quyết định số 28, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Căn cứ Quyết định số 28, tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 14/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả, đáp ứng lộ trình đề ra tại Quyết định số 28, hướng tới mục tiêu 100% cơ quan hành chính nhà nước tham gia vào quá trình gửi, nhận văn bản điện tử và đổi mới phương thức làm việc từ giải quyết công việc theo phương thức truyền thống, dựa trên giấy tờ sang giải quyết văn bản, công việc trên môi trường điện tử; đồng chí đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần nêu cao vai trò của người đứng đầu; cán bộ thực thi văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin thay đổi hình thức, đổi mới, cải cách trong việc thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử qua hệ thống liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia; các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện sớm thể chế mà Chính phủ phân công; các Bộ, ngành, địa phương sớm ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28; rà soát, đề xuất nhu cầu cấp phát chữ ký số cá nhân, tổ chức về Ban Cơ yếu Chính phủ trong năm 2019 để bảo đảm 100% cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp cục, vụ, sở và tương đương trở lên được cấp chữ ký số; đối với các Bộ, ngành, địa phương sử dụng nhiều phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, sớm tổ chức liên thông các phần mềm trong nội bộ đơn vị để bảo đảm tiến độ liên thông văn bản 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020; thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.../.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)