Cải cách hành chính
 
Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 
27/06/2018 
 

Chiều ngày 26/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự  hội nghị đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 76,99 điểm, xếp vị thứ 35 toàn quốc, tăng 0,87 điểm, giảm 16 bậc so với năm 2016; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 36,93 điểm, xếp vị trí thứ 30 toàn quốc, giảm 0,8 điểm và giảm 13 bậc so với năm 2016; chỉ số  hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)  đạt 82,44 %, xếp vị thứ 23 cả nước. Đối với công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018, các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đã hoàn thành cơ bản Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính với việc hoàn thành 32/38 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 84,2%, 6 nhiệm vụ còn lại sẽ hoàn thành trong quý II/2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược, không chỉ liên quan đến một ngành, một cấp hoặc chỉ của bộ máy hành chính Nhà nước mà còn liên quan đến cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp cần phải tập trung nhiều hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính, cần quan tâm đầu tư về nhân lực, điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó góp phần nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số PAR INDEX, chỉ số PCI, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính “liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ”, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ bằng nhiều hình thức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ công liên quan đến người dân; sắp xếp các đoàn kiểm tra thực tế, bằng nhiều hình thức; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh phí hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tốt các cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, tăng tính chủ động và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan; tăng cường cải cách cơ chế  thông tin, báo cáo; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với chức trách nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Anh Minh