Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
15/03/2019 
 

Ngày 13/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu, Trưởng BCĐ cấp tỉnh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu, Trưởng BCĐ cấp tỉnh,
 tại đầu cầu Ninh Thuận


Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Thông báo số 441/TB-VPCP ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (viết gọn là BCĐ TW) về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ TW, BCĐ tại địa phương và Ban Chỉ đạo của 03 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao) thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch riêng đã hoàn thiện công việc chuẩn bị để sẵn sàng thu thập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01/4/2019; cụ thể là: công tác thiết lập mạng lưới điều tra về Bảng kê hộ đã hoàn thành vào ngày 20/01/2019. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra (trong đó 916.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài) được lập bảng kê. Trong đó, nữ chiếm 50,4%; thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về tổng số hộ và số người được lập bảng kê, tương ứng là 2,5 triệu hộ và 8,9 triệu người; thành phố Hà Nội có 2,2 triệu hộ và 7,9 triệu người. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%. Ngoài ra công tác chuẩn bị nghiệp vụ (các hội nghị tấp huấn, các chương trình phần mềm ứng dụng, công tác tuyên truyền,…) và hạ tầng công nghệ thông tin đều đã sẵn sàng, đã có kế hoạch với thời gian ấn định cụ thể.

Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở đã hoàn thành kịp thời, đúng kế hoạch. Đến nay, hoàn thành vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra với tổng số 65 sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và 1.470 địa bàn điều tra (trong đó có 171 địa bàn đặc thù). Tổng số hộ khi lập bảng kê hộ toàn tỉnh là: 159.879 hộ, trong đó số hộ đồng ý cung cấp thông tin trên internet là: 224 hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc họp nhằm rà soát lại mục tiêu, ý nghĩa và đặc biệt là công tác chuẩn bị để cả nước tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở vào đầu tháng sau. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra; phải đánh giá kỹ việc tuyển chọn kỹ thuật, điều tra viên, Tổ trưởng điều tra; BCĐ các cấp rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo, an toàn, trong công tác tổng điều tra; tiếp tục rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, khắc phục các rủi ro của công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống đường truyền; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quy trình điều tra; thực hiện tốt chế độ báo cáo; chú ý phân tích tốt các báo cáo, số liệu; BCĐ các cấp có báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có); Tổng cục thống kê thực hiện tốt việc trực 24/24 giờ trong suốt thời gian thực hiện cuộc tổng điều tra;….

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ tổ chức đồng loạt vào sáng 01/4./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(30/11)
(27/11)
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(20/11)
(18/11)
(16/11)
(13/11)
(11/11)