Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực truyến Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ 
13/01/2020 
 

Chiều ngày 09/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02 NQ/CP năm 2020 của Chính phủ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trị Hội nghị. Tại điểm cầu Ninh Thuận, dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Tại điểm cầu Ninh Thuận


Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; trên cơ sở Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đăng ký chương trình công tác của các đơn vị trong Bộ.

Để thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế của Bộ trong công tác tham mưu chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển; tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 06/01/2020 với nhiệm vụ chung: “tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới; thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô; phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mạnh mẽ để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Cùng với mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chung và phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra những giải pháp cụ thể cùng với phương châm của ngành là “Khơi thông điểm nghẽn – Giải phóng nguồn lực – Hành động hiệu quả” để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp quan trọng, là Bộ đi tiên phong về đổi mới tư duy, hành động và hiệu quả góp phần tích cực vào kết quả đã đạt được trong năm 2019.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm cuối kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và bước sang một thập niên mới; đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, đề nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 vừa qua, đúc rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra và thực hiện tốt 09 nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành đã đề ra trong năm 2020. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; cần tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư các tỉnh/thành phố phải tham mưu tích cực, sát sao hơn nữa để tháo gỡ ngay nút thắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện thể chế quản lý, thu hút đầu tư;,...

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)