Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2013 và sơ kết 02 năm phong trào “Dân vận khéo”  
28/02/2013 
 

 Chiều ngày 27/02/2013, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2013 và sơ kết 02 năm phong trào “Dân vận khéo”. Đến dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Đại - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể; Thường trực các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy; lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện, Thành ủy và cán bộ phụ trách công tác dân vận thuộc các sở, ngành, địa phương.

Năm 2012 là năm công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị chuyển biến rõ nét; các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, đã phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết những nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bước đầu được quan tâm xây dựng và tổng kết nhân rộng; Mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; hệ thống dân vận các cấp tiếp tục được kiện toàn, công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp được tăng cường…                                                Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của công tác dân vận trong năm 2012. Để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận năm 2013, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy Đảng, phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tích cực vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; …                                  Đồng chí Võ Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
                                  
tặng bằng khen cho những tập thể xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng cờ “Đơn vị xuất sắc năm 2012” cho Ban Dân vận Tỉnh ủy và bằng khen cho 1 cá nhân trong cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2011, 2012. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ “dẫn đầu thi đua khối cơ quan Đảng tỉnh năm 2012” cho Ban Dân vận Tỉnh ủy, tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2012 và tặng bằng khen cho 8 tập thể, 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2012./.

Quỳnh Trang