Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
06/06/2018 
 

Sáng ngày 5/6/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 65 đại biểu là đại diện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Tư pháp triển khai những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm Bồi thường của nhà nước 2017; Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm Bồi thường của nhà nước 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, làm cơ sở để các đại biểu nghiên cứu, mở rộng, tìm hiểu, áp dụng các quy định này trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nhật Hoàng 
Tin đã đưa
(22/01)
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)
(21/12)