Giáo dục
 
Hội nghị triển khai Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) 
25/03/2013 
 

Ngày 23/3/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án VNEN Phạm Ngọc Định, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo 32 Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Quảng Nam trở vào).Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển ký kết với các địa phương triển khai thực hiện Dự án VNEN tại Hội nghị.

        Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) là một Dự án về sư phạm nhắm xây dựng và nhân rộng một kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của Giáo dục Việt Nam. Mô hình trường học mới khởi nguồn từ Côlômbia từ những năm 1995-2000 để dạy học trong những lớp ghép ở vùng miền núi khó khăn, theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm. Điểm nổi bật của mô hình này là đổi mới các hoạt động sư phạm, đó là hệ thống tài liệu dạy học, đổi mới phương pháp học, phương pháp giáo dục học sinh. Qua thời gian triển khai thí điểm mô hình này (từ năm học 2011-2012 đến năm học 2012-2013) tại 1.447 trường thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, báo cáo của các trường tham gia VNEN đều có chung một đánh giá: Học sinh tự tin, không khí lớp học tự nhiên, nhẹ nhàng và thân thiện; giáo viên và học sinh tương tác với nhau nhiều hơn và kết quả học tập, chất lượng giáo dục bước đầu cải thiện tốt hơn.Mô hình Trường học mới VNEN tại Trường Tiểu học Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

       Dự án được Chính phủ Việt Nam phê duyệt cho triển khai thực hiện từ nguồn tài trợ không hoàn lại của Quỹ hỗ trợ Toàn cầu về giáo dục với tổng kinh phí là 87,6 triệu USD, trong đó có 84,6 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ hỗ trợ Toàn cầu về giáo dục thông qua Ngân hàng Thế giới và 03 triệu USD từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 41 tháng kể từ tháng 01 năm 2013.
 


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) tại thành phố Hồ Chí Minh.

       Tại Ninh Thuận, trong năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 30 trường tiểu học đăng ký tham gia vào Dự án VNEN cho các lớp 2 và lớp 3 từ ngày 10/9/2012. Hiện nay, 100% giáo viên dạy Chương trình VNEN đã được tập huấn về phương pháp; cách thức tổ chức lớp học theo mô hình VNEN và tập huấn thành lập Hội đồng tự quản và tăng cường tiếng Việt cho học sinh./.

Nguyễn Anh Minh