Tình hình thi hành pháp luật
 
Hội nghị triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
15/07/2013 
 

Ngày 12/7/2013, UBND Thành phố Phan rang - Tháp Chàm tổ chức “Hội nghị triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012”. Tham dự có: Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, hội, đoàn thể Thành phố; đại diện lãnh đạo 16 xã, phường; các cán bộ tư pháp, địa chính, văn phòng, văn hóa thông tin. Đồng chí Trương Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm báo cáo viên.


                                                      Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí báo cáo viên triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Đồng thời đồng chí trả lời, giải đáp các câu hỏi, tình huống có liên quan trong thực tiễn triển khai, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về nội dung hai luật này, trên cơ sở đó triển khai nghiêm túc và thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.

Minh Phương