Giáo dục
 
Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 
04/09/2019 
 

Ngày 03/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm học 2018-2019, ngành Giáo dục tỉnh đã đạt được những kết quả khởi sắc rõ rệt. Nổi bật là vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, trong đó ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách quan trọng có tác động và ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, được xã hội đồng thuận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, toàn ngành Giáo dục đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, việc đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi đã được chú trọng đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Các chính sách đối với người dạy, người học được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn vay để xây dựng cơ sở vật chất trường học được bổ sung đáng kể. Ngoài ra, việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư cho phát triển giáo dục đã có bước khởi sắc.

Toàn ngành đã tập trung bám sát và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của năm học 2018-2019 và đạt được những kết quả đáng khích lệ: công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm đúng mức; chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng nâng cao; chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến rõ nét (học sinh đạt giải các môn văn hóa Cấp tỉnh 232 giải; Cấp quốc gia đạt 08 giải, tăng 04 giải; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Cấp tỉnh đạt 20 giải; Cấp quốc gia đạt 02 giải); công tác giáo dục dân tộc được quan tâm đúng mức; công tác duy trì và vận động học sinh đi học có chuyển biến tích cực; công tác phổ cập giáo dục các cấp học được giữ vững; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả; công tác khảo thí, kiểm định đánh giá chất lượng được triển khai kịp thời, hiệu quả;...Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận công lao của các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đã hết lòng, hết sức phụng sự vì sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh nhà và chúc mừng, biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 63,3% giảm 2,5% so với cùng kỳ, chưa đạt so với Nghị quyết là 80,0%; tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia còn thấp, tỷ lệ 43,7%, chưa đạt so với Nghị quyết là 50,0%; chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong nhà trường phổ thông tuy có chuyển biến nhưng so với mặt bằng chung cả nước vẫn còn rất.

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngoài 09 nhóm nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp do ngành Giáo dục đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình chỉ đạo toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; rà soát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tập trung hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đặc biệt chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, các chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục; đồng thời thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt chính sách xã hội hóa nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục ở các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn để thu hút tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường. Tích cực chuẩn bị các bước để triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập./.Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019

 

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(14/07)
(09/07)
(17/06)
(09/06)
(05/06)
(26/05)
(25/05)
(21/05)
(08/05)
(05/05)