Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012 và đợt 1 năm 2013 
08/04/2013 
 

Sáng ngày 05/4/2013, đồng chí Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012 và đợt 1 năm 2013; cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Về phía đầu cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn Đăng Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố.

Theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước được ổn định, đất nước đang phát triển mạnh về mọi mặt, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh xã hội được bảo đảm; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trách nhiệm của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ tổ quốc ngày càng cao, các văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự ngày càng được hoàn thiện, là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ quân sự của công dân đối với tổ quốc. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những khó khăn nhất định, có nhiều công dân đi làm ăn xa nên việc đăng ký, quản lý thực lực ở một số địa phương còn mất nhiều thời gian, một số công dân chưa nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với tổ quốc.                               Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012 và đợt 1 năm 2013 của các địa phương, đồng thời phân tích rõ những mặt chưa đạt được cần khắc phục. Trong thời gian tới đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự các cấp cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân ở tất cả các bước, đặc biệt là công tác giáo dục, vận động và có chính sách động viên khen thưởng phù hợp kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn tổ chức đưa đón công dân nhập ngũ bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

Quỳnh Trang - Minh Cảnh