Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường 
27/01/2021 
 

Sáng ngày 26/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Toàn cảnh Hội Nghị


Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu, đề xuất giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Để hoàn thành khối lượng công việc đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã  kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo hoạt động hiệu quả; duy trì giao ban hàng tháng với cơ quan tài nguyên môi trường các huyện, thành phố; tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định pháp luật, nhất là kiểm tra, đề xuất xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các dự án đã giao đất nhưng không triển khai, chậm tiến độ; tăng cường công tác phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế phối hợp đã ký kết với các ngành, cơ quan có liên quan và các cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm văn phòng điện  tử tại phòng Tài nguyên và Môi trường và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực của ngành; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý tài nguyên môi trường đối với cán bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường cho nhân dân. Kết quả trong năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất lần đầu cho 79 tổ chức với diện tích trên 860ha; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất 42 tổ chức, với diện tích 669,17 ha; tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 26 dự án trên địa bàn tỉnh, bàn giao mặt bằng trên 1.240ha cho nhà đầu tư thi công; tiến hành triển khai 18 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 35 tổ chức trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên tại đề án “Quản lý rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn -Ninh Chữ đến năm 2022”; ban hành quy chế bảo vệ môi trường khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ; tiếp tục triển khai xử lý nước thải bền vững các xã ven biển; triển khai xử lý rác thải ở khu vực làng nghề, các xã ven biển, dân cư nông thôn gắn với nông thôn mới.Đồng chí PCT UBND tỉnh Lê Huyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm 2020; đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác tham mưu phát triển quỹ đất, việc triển khai thực hiện thu ngân sách từ quỹ đất và đề án tăng nguồn thu từ đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành Tài nguyên và Môi trường cần tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để từng cán bộ, công chức, viên chức nắm vững định hướng phát triển, triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời phát huy tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - phát triển - tăng tốc - hiệu quả” theo phương châm hành động năm đã được UBND tỉnh đề ra trong năm 2021; tập trung triển khai kịp thời, có chất lượng các chương trình, đề án trình cho Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành, đạt kết quả tốt 28 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao trong năm 2021; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá năm 2021 về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; tăng cường thực hiện công tác phối hợp trong thực thi công vụ với các cơ quan có liên quan; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở với cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức tập huấn, triển khai gắn với công tác thanh tra, kiểm tra; duy trì và nâng cao chất lượng công tác giao ban, rà soát các công việc tồn đọng, những vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ để cùng bàn biện pháp giải quyết; tăng cường tổ chức đối thoại với với cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp nhằm giải quyết những vướng mắc tại cơ sở về các quy định pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; khẩn trương tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; cân nhắc trong việc bố trí công việc đối với cán bộ địa chính cấp xã, phường, thị trấn; tăng cường đoàn kết, làm việc đúng vai, đúng trách nhiệm, làm đến nơi, đến chốn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.

Hiền Hòa 
Tin đã đưa
(05/03)
(05/03)
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(26/02)