Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị thảo luận một số nội dung trình Quốc hội khoá XIII, tại kỳ họp thứ 3 
02/05/2012 
 

Sáng ngày 27/4/2012, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị trực tuyến thảo luận một số nội dung trình Quốc hội khoá XIII, tại kỳ họp thứ 3; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các Ban của Quốc hội; về phía đầu cầu tỉnh Ninh Thuận có các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị trực tuyến, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã thống nhất cao những nội dung được nêu trong Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời cũng nêu ra những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung như: tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp đầu năm để có thời gian, điều kiện triển khai thực hiện; sửa đổi quy trình lập, thẩm tra, thông qua và giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước theo hướng xác định trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong việc thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước và giám sát việc chi tiêu ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ, ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội, các dự án, đề án, báo cáo khác tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng rút ngắn thời gian trình bày, chỉ tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản, quan trọng của nội dung trình; rút ngắn thời gian các kỳ họp, song vẫn hoàn thành nội dung chương trình và bảo đảm chất lượng kỳ họp; có chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ giúp việc, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Ủy ban, Đoàn đại biểu Quốc hội …


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và sẽ tiếp thu sửa đổi, bổ sung vào Đề án nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đồng thời, đây cũng là việc làm thiết thực góp phần chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước./.

Quỳnh Trang