Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 
24/11/2021 
 
Ngày 23/11/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Tham dự tại đầu cầu Bộ Nội vụ có Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh có Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các Sở, ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Ninh Thuận

 

Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ giới thiệu các vấn đề chung về công tác cải cách hành chính; những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ công chức trực tiếp tham gia công tác cải cách hành chính của các Sở, ngành nâng cao kỹ năng, phương pháp trong việc theo dõi, rà soát, đánh giá về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, phân tích các chỉ số cải cách hành chính. Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, phối hợp, tham mưu về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)
(20/11)
(19/11)
(19/11)
(19/11)