Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
18/07/2019 
 

Ngày 17/7/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và sẽ thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13.

Tại Hội nghị, gần 40 đại biểu đến từ các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp Nhà nước đã được nghe truyền đạt các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; được giải đáp các câu hỏi, các vấn đề cụ thể liên quan đến Luật này, đặc biệt là các điểm mới của Luật. Qua đó, nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, nâng cao về nhận thức và ý thức pháp luật về Phòng, chống tham nhũng của các tầng lớp Nhân dân; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

NH