Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về quản lý lao động 
31/07/2019 
 

Ngày 30/7/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về quản lý lao động cho 50 đại biểu là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đại diện 20 doanh nghiệp cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động và quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Việc làm.

Thông qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho các đại biểu nắm bắt được các quy định của văn bản pháp luật về quản lý lao động. Đồng thời, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp cho các đại biểu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý lao động.

NH