Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị tập huấn Phần mềm quản lý, theo dõi tình hình xây dựng 
19/03/2019 
 

Sáng ngày 19/3/2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lớp Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý, theo dõi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh cho 30 học viên đến từ các Sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đang trực tiếp làm công tác theo dõi phần mềm quản lý, theo dõi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh tại đơn vị.

Tại lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn những kỹ năng, quy trình vận hành sử dụng phần mềm về lập đề nghị xây dựng Nghị quyết; soạn thảo Nghị quyết; tra cứu các văn bản, dự thảo Nghị quyết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng Nghị quyết; thống kê và in ấn báo cáo.

 

 Học viên được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hành trực tiếp trên máy tính

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ nắm bắt được một cách chi tiết, đầy đủ hơn về việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch, phù hợp pháp luật và thực tiễn địa phương. Qua đó, phục vụ việc quản lý, theo dõi, khai thác Nghị quyết hiệu lực, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước./.

NH