Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
07/05/2018 
 

Chiều ngày 03/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Các huyện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU; tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đât đai; chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng để thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm; tổ chức cho các xã, phường cam kết với UBND các huyện, thành phố về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai năm 2017; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường trách nhiệm quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang đường bộ, hành lang lưới điện và trong các khu quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và công bố trên địa bàn; ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai của người dân được nâng lên. trong năm 2017. Trong năm 2017, qua kiểm tra 809 công trình và nhà ở riêng lẻ phát hiện có 233 công trình vi phạm, giảm 63 trường hợp so với năm trước; riêng quý I/2018, trên địa bàn các huyện chỉ xảy ra 4 trường hợp xây dựng không phép, giảm 20 trường hợp so với cùng kỳ.

 Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp để công tác quản lý trật tự xây dựng có sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thời gian tới; quán triệt đúng tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường phân công cán bộ, công chức, thanh tra viên, chuyên viên phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, triệt để các công trình vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai và các quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu đất ở nhân dân, tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chỉnh trang, quy hoạch chi tiết những khu vực có hạ tầng làm cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở; công bố, công khai các quy hoạch được phê duyệt, khu vực cấm xây dựng, cấm chuyển mục đích sử dụng đất để người dân được biết và chấp hành./.

Quốc Đạt