Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị sơ kết và gặp mặt điểm hình tiên tiến thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 
11/10/2018 
 

Chiều ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.  Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng, bảo vệ biên giới biển ngày càng được nâng  cao; ý thức về quốc gia, chủ quyền biển đảo, chấp hành luật pháp và quy định hoạt động trong khu vực biên giới biển của cán bộ và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong 10 năm, lực lượng biên phòng cùng với các tổ, đội đã tổ chức tuần tra trên biển gần 17 ngàn lượt với hơn 64.576 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; các chương trình kinh tế - xã hội nhằm củng cố cơ sở chính trị, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh, điển hình như chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo với 63 căn nhà và 1 công trình dân sinh được xây dựng, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biến giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực… Qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến toàn diện đời sống nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần củng cố, giữ vững lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, lực lượng vũ trang trong thời gian tới cần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với biên giới quốc gia, giữ vững trật tự kỷ cương, pháp luật ở khu vực biên giới biển; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng cán bộ cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín, người dân tộc thiểu số, để thông qua họ, giáo dục, vận động bà con dân tộc ở khu vực biên giới biển chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước có nhiều giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên khu vực biên giới biển, chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ổn định, an tâm sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị địa phương trong sạch vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn không để kẻ địch kích động, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ; tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen
cho những tập thể điển hình tiên tiến


Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân điển hình tiên tiến qua 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019./.

Nguyễn Hùng