Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ 
19/07/2019 
 

Sáng ngày 19/7/2019, tại Ninh Thuận, Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Kiều Văn Bê, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Ninh Thuận, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên về công tác thi đua của 7 tỉnh trong cụm.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được các tỉnh trong Cụm quan tâm triển khai thực hiện qua đó đã góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội được Chính phủ và Hội đồng nhân dân các tỉnh đề ra. Cụ thể, thu ngân sách địa phương của các tỉnh trong Cụm đạt hơn 113 ngàn tỷ đồng. Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả; trong đó, 03 phong trào thi đua được xác định trọng tâm là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Ngoài những thành tích đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng còn những tồn tại hạn chế như: phong trào thi đua ở một số nơi chưa bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; chưa chủ động trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt;  việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể nhỏ, đối tượng là cá nhân trực tiếp công tác, lao động sản xuất số lượng vẫn còn hạn chế.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thống nhất Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ Trung ương xuống địa phương, đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục rà soát văn bản hướng dẫn khen thưởng kháng chiến để kịp thời có sự điều chỉnh, hướng dẫn bổ sung cho phù hợp; đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn về khen thưởng đối với cụm, khối thi đua, về cơ cấu, số lượng đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của tỉnh, thành phố đối với các cụm, khối thi đua, bảo đảm động viên, khích lệ được phong trào, nhất là đối với các cụm, khối thi đua có tính đặc thù.Đ/c Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Thi đua - Khen thưởng Trung ương


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ trong 6 tháng năm 2019, trong thời gian tới, hoạt động thi đua trong cụm cần tiếp tục đổi mới từ tư duy đến cách thức tổ chức; đẩy mạnh việc học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm những mô hình, điển hình tiên tiến của các tỉnh trong cụm; tiếp tục phát huy kết quả của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua cải cách hành chính; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo các tiêu chí cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khen thưởng cho những người lao động trực tiếp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng./.

Trà My 
Tin đã đưa
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)
(03/07)
(01/07)
(01/07)
(30/06)
(29/06)
(25/06)