Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 
04/03/2021 
 

Ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, qua 05 năm thực hiện Đề án, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nên nhận thức của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được nâng lên, đồng bào ý thức hơn trong việc xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội; đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 60 trường hợp tảo hôn, bình quân mỗi năm tỷ lệ tảo hôn giảm 1,35%/năm. Trong đó, tỷ lệ tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc Raglai giảm bình quân 4,65 %/năm, chưa phát hiện trường hợp hôn nhân cận huyết thống; đã xây dựng được 30 mô hình Câu lạc bộ giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020” vẫn còn một số khó khăn, tồn tại do một số hộ gia đình chưa quan tâm trong công tác giáo dục, định hướng tương lai cho con em mình nên vẫn có suy nghĩ lấy vợ, lấy chồng sớm cho con cái để có lao động làm việc nuôi gia đình; một số địa phương chưa có biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn chặn, thiếu kiên quyết trong việc quản lí đăng kí kết hôn và xử lí các trường hợp vi phạm tảo hôn.Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các sở, ban ngành, địa phương đã tập trung triển khai và thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo đúng quy định và đạt hiệu quả; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, có tác động thực sự đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế- xã hội, dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; tác động của biến đổi khí hậu nên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc, có nơi còn hạn chế; việc phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án của các sở, ngành, địa phương hiệu quả mang lại chưa cao; việc thay đổi tập tục của đồng bào còn khó khăn; chưa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tảo hôn.

Để việc triển khai thực hiện Đề án 498 giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025, Ninh Thuận cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số; yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần có lộ trình phù hợp, xem việc nâng cao dân trí cho đồng bào là giải pháp cốt lõi góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về thực hiện Đề án. Gắn việc thực hiện Đề án với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, trong năm 2021 này, các địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng mới mô hình điểm làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng DTTS; phấn đấu duy trì các mô hình đang triển khai và nhân rộng mới 15 mô hình Câu lạc bộ giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong triển khai thực hiện Đề án, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân


Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(15/04)
(14/04)
(14/04)
(14/04)
(13/04)