Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị quán triệt Luật Đặc xá năm 2018 
08/08/2019 
 

Ngày 8/8/2019, Sở Tư Pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Đặc xá năm 2018 cho gần 100 đại biểu tham dự là đại diện các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện đến tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung, điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018; nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Theo đó, Luật Đặc xá gồm 06 Chương, 39 Điều, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, luật quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá, điều kiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người đặc xá.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018; Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn nhằm giúp các đại biểu tuân thủ các quy định của Luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật.

NH