Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ 
08/11/2019 
 

Sáng ngày 8/11/2019, tại Hội trường khách sạn Resort Long Thuận, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường cho hơn 100 cán bộ cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, rác thải nhựa đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống con người. Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu rác thải nhựa. Lớp tập huấn nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần quán triệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT/TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan, đặc biệt là nhấn mạnh quan điểm “không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa” với nhiều quy định mới, thể hiện sự đột phá trong từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững./.

NH