Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản có liên quan 
09/08/2019 
 

Sáng ngày 9/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ; Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh thuận; Quán triệt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến tham dự hội nghị, gần 100 đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cán bộ công chức địa chính thuộc 65 xã, phường, thị trấn tham dự. Các đại biểu tham dự được nghe phổ biến các nội dung chủ yếu của Luật Đo Đạc và bản đồ.Theo đó, Luật Đo đạc và Bản đồ gồm 9 chương, 61 điều có hiệu lực từ 1/1/2019 với nhiều điểm mới liên quan đến công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ, địa hình quốc gia theo tỷ lệ.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận; đồng thời giới thiệu rõ các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thông qua hội nghị, các đại biểu tham dự nắm rõ hơn về Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết Luật đối với công tác quản lý nhà nước để từ đó vận dụng những kiến thức đã học vào công tác quản lý và triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ đảm bảo sự thống nhất, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

NH