Kinh tế
 
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2019 
28/01/2019 
 

Ngày 24/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần Minh Lực - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và hơn 200 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề và các cơ quan truyền thông trong tỉnh.Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: việc tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019; đồng thời, tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2018. Bên cạnh đó, với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong được lắng nghe các kiến nghị, hiến kế trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư có mặt tại Hội nghị, để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch với các tỉnh trong khu vực và cả nước.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Tiếp theo Chương trình Hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư điểm lại các thành quả và ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua, cũng như công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019. Theo đó, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 431 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 9.750 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp hiện đến nay 2.892 doanh nghiệp, với tổng vốn trên 48.350 tỷ đồng, tăng 9,1% số doanh nghiệp so cuối năm 2017; về đầu tư các thành phần kinh tế, năm 2018 số dự án và vốn đăng ký tăng gần gấp đôi so với năm 2017 (quyết định chủ trương đầu tư 62 dự án với tổng vốn đăng ký trên 44 ngàn tỷ đồng; chấp thuận chủ trương 27 dự án/30.500 tỷ đồng),  trong đó có một số dự án quy mô lớn đang tích cực triển khai thực hiện; đã tổ chức 15 Hội nghị chuyên đề, đối thoại, với tổng số trên 750 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia, tập trung các vấn đề được doanh nghiệp quan tâm trên các lĩnh vực; đến nay có 45/46 nhóm vấn đề kiến nghị cơ bản đã được giải quyết;....  

Tại Hội nghị, với mong muốn vì mục tiêu đồng hành và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án tại tỉnh; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt cơ chế phối hợp, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, đồng thời tăng cường thể chế, thu hút nguồn lực, đổi mới gắn với kiến tạo môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp; đồng chí đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 416/TB-VPCP về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Tỉnh để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung hoàn tất các thủ tục đưa vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân”, tăng cường sự tương tác của cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đối thoại theo chuyên đề định kỳ hàng tháng; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;... Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị và mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án; tặng Bằng khen cho 11 doanh nghiệp; 07 doanh nhân tiêu biểu và 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về đóng góp ngân sách tỉnh năm 2018.Đ/c Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh
trao tặng Quyết định chủ trương đầu tư
Đ/c Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/c Trần Minh Lực – PCT.HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu
Đ/c Phan Hữu Đức – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và Đ/c Lê Văn Bình – PCT.UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đóng góp ngân sách tỉnh
Đ/c Trần Quốc Nam – PCT.UBND tỉnh và đ/c Phạm Văn Hậu – PCT.UBND tỉnh
trao tặng Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu

Thanh Bình