Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị gặp mặt,biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2018 
05/01/2019 
 

Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh năm 2018. Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hải – Phó trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 124 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham dự.

Đồng bào DTTS toàn tỉnh có 36.088 hộ/164.725 khẩu, chiếm 23,5% so với dân số toàn tỉnh. Người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018 là 124 người, trong đó huyện Bác Ái 37 người, Ninh Sơn 22 người, Thuận Bắc 23 người, Thuận Nam 13 người, Ninh Hải 6 người, Ninh Phước  22 người và Tp Phan Rang-Tháp Chàm 1 người. Trong những năm qua, Người có uy tín đã thể hiện vai trò cầu nối, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, Nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn tỉnh đã tích cực vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tích cực vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện công tác hòa giải, công tác dân tộc và tôn giáo ở cơ sở, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ Người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và thực hiện tốt các chính sách, chương trình cho vùng đồng bào dân tộc. Coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh. Để phát huy vai trò Người có uy tín trong thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân tộc. Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS và Người có uy tín nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Người có uy tín, tạo điều kiện cho Người có uy tín tham gia, góp ý xây dựng các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, chủ trương, chính sách mới. Cùng với đó, đội ngũ Người có uy tín tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua và phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển vùng DTTS; phát triển KT-XH toàn diện, nhanh và bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng đồng bào DTTS tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra.

Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thanh Hải
 tặng bằng khen và quà cho người có uy tín


Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 23 Người uy tín có thành xuất sắc tiểu biểu trong năm 2018 và Ủy ban Dân tộc tặng 124 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000đ cho người có uy tín./.

Văn Tiến