Kinh tế
 
Hội nghị đối thoại gắn với triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, HTX, THT, Chủ trang trại và Hộ vay vốn hoạt động lĩnh vực nông nghiệp 
24/12/2018 
 

Sáng ngày 21/12/2018, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị đối thoại gắn với triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chủ trang trại và Hộ vay vốn hoạt động lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tại Hội nghị, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ (về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn), những điểm mới của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2015/NĐ-CP); ý kiến trao đổi của các doanh nghiệp, HTX,... và các Sở, ngành, ngân hàng về những khó khăn, vướng mắc và hướng tháo gỡ để thực hiện có hiệu quả Nghị định 55/2015/NĐ-CP cũng như những điểm mới của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP,...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về những quy định, chính sách hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và những điểm mới của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP để doanh nghiệp, HTX, THT và nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay; hướng dẫn quy trình hồ sơ, thủ tục vay vốn đảm bảo thống nhất để áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành Chương trình/Kế hoạch, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng để việc triển khai chính sách tín dụng được đồng bộ, thông thoát nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là các HTX, THT. Đồng thời, giao các Sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường hỗ trợ, làm cầu nối để xây dựng mối liên doanh, liên kết 05 nhà (Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông) trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngày càng bền chặt, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chủ trang trại tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên để năng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từng bước xây dựng uy tín, tạo niềm tin để các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường đầu tư chiều sâu để sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm sạch gắn với thương hiệu, cạnh tranh với thị trường, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu./.

Minh Trung