Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước và Thuận Nam 
27/02/2020 
 
Sáng ngày 26-2, ngay sau Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước và Thuận Nam. Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế

khu vực Ninh Phước và Thuận Nam

 

Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam trực thuộc Cục Thuế tỉnh trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ninh Phước và Chi cục Thuế huyện Thuận Nam, trụ sở đặt tại huyện Ninh Phước và tại địa bàn huyện Thuận Nam đặt Bộ phận một cửa và chính thức đi vào họat động từ ngày 2-3-2020. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã giảm từ 7 Chi cục Thuế xuống còn 3 Chi cục Thuế.  

 

Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Đảng ủy Khối phối hợp làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam; các Chi cục thuế khu vực nhanh chóng kiện toàn bộ máy, kịp thời đi vào hoạt động ổn định sau sáp nhập; tăng cường trao đổi thông tin đầy đủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoạt động chuyên môn diễn ra thông suốt, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Các Chi cục Thuế khu vực phát huy phong trào thi đua, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Tiếp đó, Lãnh đạo Cục Thuế đã trao quyết định Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước -Thuận Nam cho ông Trần Chí Liêu và ra mắt nhân sự chủ chốt Chi cục Thuế khu vực Ninh Phước - Thuận Nam./.

                                                                             (Theo “ninhthuantv.vn”)