Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị chuyên đề về BHYT, BHXH, BHTN 
03/04/2019 
 

Ngày 02/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình chủ trì hội nghị.

BHYT, BHXH, BHTN là trụ cột của hệ thống chính sách xã hội, có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 giao chỉ tiêu định hướng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân năm 2019; theo đó chỉ tiêu thực hiện BHXH bắt buộc là 90%, BHXH tự nguyện 0,11%, Bảo hiểm thất nghiệp 90%, Bảo hiểm y tế là 89%. Đây là nhiệm vụ chính trị chung của cả hệ thống chính trị, vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài và cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao.Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Văn Bình ghi nhận kết quả phối hợp thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT của các ngành, địa phương trong năm 2018 và nêu ra những khó khăn mà công tác này phải đối mặt trong năm 2019. Đồng chí xác định mục tiêu chung của toàn tỉnh phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN đã được Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Theo đó, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này, nhất là trách nhiệm của chính quyền cơ sở, gắn việc giao chỉ tiêu với việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và xét khen thưởng cuối năm; tập trung đẩy mạnh làm chuyển biến công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để nhân dân tự nguyện tham gia; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện các chính sách bảo hiểm. Đồng chí giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện chính sách BHXH, BHTN, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, BHTN cho người lao động theo đúng quy định và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; giao Sở Y tế tiếp tục triển khai đề án xây dựng và phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung ưu tiên các trạm Y tế vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; luân phiên bác sĩ về khám chữa bệnh tại trạm Y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, trình độ chuyên môn cán bộ, viên chức, chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT; giao Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác khai thác, phát triển đối tượng, tăng cường đào tạo, tập huấn cho tuyên truyền viên, đại lý thu BHXH, BHYT, chú trọng việc tuyển chọn những người có khả năng tuyên truyền, nhiệt tình, say mê với công việc, những người dân có vai trò, vị trí trong cộng đồng để có khả năng tuyên truyền, thuyết phục mọi người tham gia./.

Như Ngọc