Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị chuyên đề công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững và tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 
12/07/2018 
 

Sáng ngày 11/7/2018, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để bàn giải pháp thúc đẩy công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, hộ gia đình và người lao động trong doanh nghiệp năm 2018; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở y tế tuyến tỉnh có tham gia khám chữa bệnh BHYT, các trường học, doanh nghiệp có tỷ lệ tham gia BHYT thấp, các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; tại đầu cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND, các phòng, ban liên quan của huyện và UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của các cơ quan tham mưu, 6 tháng đầu năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ý thức của người dân từng bước được nâng lên nên việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ bảo hiểm y tế toàn dân, công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt được những kết quả khả quan: toàn tỉnh có 109.356 người tham gia BHYT, đạt 77,16%, tăng 7,03% so với cùng kỳ, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT đạt 51,1%; tạo việc làm cho 9.310 lao động, đạt 60,06% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ (lao động trong tỉnh 2.052, lao động ngoài tỉnh 7.131, lao động đi làm việc ở nước ngoài 127, đạt 105,83% kế hoạch năm, tăng 42,69% so với cùng kỳ); công tác chỉ đạo triển khai và phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được kịp thời, đã phân bổ 59.521 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 38.618 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 20.903 triệu đồng); chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội…Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nổ lực của các cơ quan tham mưu, các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững và đẩy nhanh tiến độ tham gia BHYT trong các cơ quan, đơn vị và trong nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của một số địa phương có lúc có nơi chưa tốt; chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất của các cơ sở y tế một số nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có giải pháp phù hợp để tạo chuyển biến trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; chất lượng giải quyết việc làm chưa cao, chưa ổn định; tỷ lệ giảm nghèo thiếu bền vững.

Thời gian đến, ngoài những nhiệm vụ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về thực hiện các chương trình, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để chuyển từ lượng sang chất của các chương trình; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội của địa phương, không để sự cố xảy ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Văn Tiến