Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị chuyên đề “Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện” 
17/05/2019 
 

Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo phong trào tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện” năm 2019; đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có thành viên BCĐ, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 865 người nghiện ma túy (42 người ngoài tỉnh), trong đó đối tượng nghiện có độ tuổi dưới 16 tuổi: 23 người, từ 16-30 tuổi: 657 người; trên 30 tuổi: 185 người; đa số các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp chiếm trên 75%. Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy trên địa bàn và đẩy mạnh công tác vận động đối tượng tham gia cai nghiện, từ đầu năm 2017 đến quý I/2019, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho cho 371 lượt học viên, đã có 237 lượt học viên tái hòa nhập cộng đồng.Toàn cảnh hội nghị


Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác cai nghiện kết quả không cao; gia đình và người nghiện còn có tư tưởng tự ti, mặt cảm với cộng đồng, người thân nên chưa hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cai nghiện; người nghiện đa số đi làm ăn xa nên khó khăn trong công tác quản lý; các xã chưa thành lập tổ công tác cai nghiện; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác cai nghiện; công tác quản lý, giám sát đối tượng còn buôn lỏng; lực lượng làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai ở các xã, phường, thị trấn còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Với phương châm “quyết liệt, quyết tâm, kiên trì” nhằm mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mua bán, sử dụng và hạn chế tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn, thời gian đến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về tác hại và hậu quả của việc sử dụng ma túy; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý các đối tượng sử dụng và nghiện ma túy; xây dựng mô hình điểm về công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng nghiện ma túy./.

Văn Tiến