Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 
28/12/2018 
 

Chiều ngày 27/12/2018, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Ngô - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Lê Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hoàng Thị Mai Nhung - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hồ Xuân Ninh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ 2019. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của công chức, viên chức và người lao động đối với các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của Nhà khách tỉnh; quy chế chi tiêu nội bộ…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018, cụ thể: Tập thể Văn phòng UBND tỉnh đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; có 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, trong đó có 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 02 tập thể được công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen; các tổ chức Đảng, đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; có từ 01 cá nhân trở lên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 15 cá nhân trở lên được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; có từ 06 cá nhân trở lên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó có 01 cá nhân trở lên được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 20 cá nhân trở lên được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen; 95% cá nhân trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu đạt “Đơn vị an toàn, cơ quan văn hoá”.

Đ/c Hồ Xuân Ninh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị


Về các chỉ tiêu thi đua đoàn thể: 100% cán bộ Công đoàn xếp loại Tốt, 90% đoàn viên Công đoàn trở lên xếp loại Tốt; có ít nhất 02 đoàn viên Công đoàn ưu tú giới thiệu học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng kết nạp; 100% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vững mạnh, 100% Tổ Công đoàn và Công đoàn Bộ phận Nhà Khách tỉnh vững mạnh; phấn đấu tập thể Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen; 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 03 cá nhân được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen; 30% cán bộ Công đoàn và đoàn viên Công đoàn xuất sắc trong hoạt động phong trào Công đoàn năm 2019 được Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng; Chi đoàn Thanh niên đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Đ/c Trần Ngô - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngô - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua; đồng thời cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Với những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tập thể Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác; phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, dân chủ, đoàn kết trong nội bộ; phối hợp với chính quyền nắm vững quy hoạch, kế hoạch đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; giám sát việc thực hiện đối với những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc phải đảm bảo chế độ, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giữ vững danh hiệu “Văn phòng xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn hóa”, “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, “Công đoàn trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan an toàn, văn hóa.

Đ/c Lê Tiến Dũng - PBT Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Thay mặt lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2018 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình hạn hán, mưa lũ kéo dài nhưng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập thể Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018, đồng chí đề nghị tập thể Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ trên phần mềm TD Office, đặc biệt là áp dụng chữ ký số trên hệ thống mạng; đổi mới phương pháp đánh giá thi đua, khen thưởng; củng cố lại chức danh các phòng, ban chuyên môn đảm bảo theo cơ cấu, số lượng quy định; tích cực học tập nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Quỳnh Trang