Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 
22/01/2019 
 

Ngày 18/12019, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngô, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch (phó Chủ tịch) các công đoàn cơ sở trực thuộc và đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động CĐVC năm 2018 tiếp tục được duy trì và phát triển; Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) được chú trọng; hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh được đẩy mạnh với những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, các phong trào như: Phong trào cải cách các thủ tục hành chính; Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, có chất lượng, hiệu quả, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…đã thu hút được hầu hết các Công đoàn cơ sở nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Trong năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có 880 CBCCVCLĐ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị; kết nạp mới thêm 23 đoàn viên, Công đoàn viên chức tỉnh quản lý 76 công đoàn cơ sở, với 3.177 đoàn viên/3.204 CBCCVCLĐ (tỷ lệ 99,16%).

       Về nhiệm vụ trong năm 2019, CĐVC tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với CBCCVCLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 90% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; 95% cán bộ công đoàn và 90% đoàn viên đạt loại xuất sắc; 95% CĐCS đạt vững mạnh…

       Hội nghị đã trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 02 cá nhân có thành tích trong phong trào Lao động giỏi – Lao động sáng tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, trao bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân có chức tỉnh cũng tặng giấy khen cho 33 tập thể và 61 cá nhân có thành tích trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn; 02 tập thể và 38 cá nhân có thành tích trong phong trào 2 giỏi./.

NH