Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8/2019 
09/08/2019 
 

Ngày 08/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2019 nhằm đánh giá đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tháng 7 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 8; kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

Theo đánh giá, trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chủ động, tích cực, trách nhiệm, sâu sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Trong đó, đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa X; sau kỳ họp đã ký chứng thực, ban hành các văn bản liên quan đến kỳ họp, tổ chức họp rút kinh nghiệm kịp thời; tập trung rà soát, chuẩn bị nội dung để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh cho ý kiến các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.Toàn cảnh phiên họp


Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe các cơ quan liên quan báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri nổi cộm, bức xúc kéo dài tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10; đề xuất một số nội dung giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và một số nội dung xin ý kiến, đề xuất của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân với Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị trên cơ sở kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết; duy trì, tổ chức tốt công tác. Đối với các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các báo cáo, văn bản phát sinh giữa 2 kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri; phối hợp thẩm tra, giám sát theo kế hoạch. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị của cử tri tồn đọng kéo dài.

Về tổ chức cuộc họp giải trình, chất vấn, thống nhất 02 nhóm vấn đề, gồm: quản lý đất đai và quản lý tài chính; giao Thường trực HĐND tỉnh và các Sở, ngành liên quan chuẩn bị.

Giao Sở Công Thương rà soát các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh có liên quan chuyển mục đích sử dụng đất rừng, tổng hợp tham mưu giải quyết chung. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ, thống nhất nội dung, đề xuất giải quyết đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đoạn phía Nam đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục quy định./.

Thanh Bình