Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 7/2019 
12/07/2019 
 

Ngày 11/7/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2019 nhằm đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 10 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

Theo đánh giá, kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X là kỳ họp tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là kỳ họp đầu tiên triển khai Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 04/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy trình thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng, đủ, đảm bảo theo quy định pháp luật từ chuẩn bị nội dung, chương trình, đề nghị xây dựng nghị quyết đến công tác thẩm tra, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, khả thi. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời; hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.Toàn cảnh phiên họp


Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân với Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp; đặc biệt kỳ họp này đã có những đổi mới có hiệu quả như: quy trình thẩm tra nhanh hơn, kịp thời; tài liệu kỳ họp được cập nhật đầy đủ trên phần mềm (không phải gửi tài liệu giấy); chủ động trong công tác chỉ đạo phân công cử cán bộ, công chức có liên quan tham dự buổi thảo luận tại các tổ để lắng nghe, tiếp thu, giải trình, báo cáo trực tiếp tại Tổ hoặc tiếp thu tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở để giải trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần rút kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu cách thức đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp hơn nữa. Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương ban hành các quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi được ban hành, đảm bảo nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Để chuẩn bị cho kỳ họp gần nhất đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh ngay từ khâu bắt đầu xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết; đối với Thường trực HĐND tỉnh phân công, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp cận, phối hợp sớm với các sở, ngành trong quá trình xây dựng nghị quyết, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xem xét thực tiễn, phân tích chính sách, đánh giá tác động, nguồn lực và tính phù hợp, khả thi.

Về Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, đồng chí thống nhất theo đề xuất về thời gian và nội dung tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành rốt ráo trả lời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đối với các tổ đại biểu HĐND tỉnh, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan sớm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri./.

Thanh Bình