Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6/2020 
01/07/2020 
 

Ngày 30/6/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2020; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị kỳ này, nội dung trọng tâm là công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 (kỳ họp thứ 14), HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cuộc họp nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14; dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. Bên cạnh đó, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan báo cáo giải trình, làm rõ thêm các nội dung tham mưu dự thảo tờ trình Nghị quyết do cơ quan mình chủ trì soạn thảo; các Ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung được phân công trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị


Theo đó, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị đảm bảo điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 14 theo dự kiến (tổ chức ngày 14-16/7/2020); kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua 20 dự thảo nghị quyết.

Đối với dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh quyết định chương trình giám sát theo hướng tại kỳ họp sẽ thực hiện giám sát theo quy định pháp luật, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; năm 2021, HĐND tỉnh sẽ triển khai thực hiện giám sát chuyên đề ở cấp Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; đồng thời, HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp công tác tổng kết nhiệm kỳ, công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh với UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành trong công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14; cụ thể: các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được soạn thảo theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chất lượng, khả thi; công tác thẩm tra được tiến hành chặt chẽ, khách quan; việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp được phối hợp kịp thời, chu đáo.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 14; đây cũng là kỳ họp quan trọng quyết định nhiều vấn đề lớn của tỉnh và quyết định một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đề nghị các Ban HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức thẩm tra sâu kỹ các tờ trình, báo cáo để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề, lưu ý lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cần tập trung chất vấn nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung trình bày các tờ trình tại kỳ họp tóm tắt ngắn gọn, súc tích những nội dung trọng tâm đến các đại biểu HĐND tại kỳ họp để xem xét, thông qua./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)