Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 02/2020 
20/02/2020 
 

Ngày 18/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020, đánh giá kết quả hoạt động tháng 01, triển khai chương trình công tác tháng 02/2020 và một số nội dung liên quan đến tổ chức kỳ họp bổ sung. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

Trong tháng 01/2020, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và chương trình công tác đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); xây dựng kế hoạch chương trình giám sát, chương trình công tác trọng tâm năm 2020; tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác ứng phó, phòng, chống hạn; công tác phòng dịch bệnh Covid-19; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kết quả khảo sát của HĐND tỉnh về tình hình, công tác ứng phó với hạn trên địa bàn huyện Bác Ái và Thuận Nam; đồng thời cho ý kiến một số nội dung cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp bổ sung.Toàn cảnh Hội nghị


Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động trong tháng; cơ bản thống nhất các nhiệm vụ thực hiện Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tháng 02/20220. Theo báo cáo và trên cơ sở kết quả khảo sát về tình hình, công tác ứng phó với hạn; đồng chí đánh giá chung hiện nay hạn diễn ra cục bộ ở một số vùng, chưa phải toàn bộ, chưa đạt đến rủi ro cấp 1, tuy nhiên tình hình diễn biến phức tạp; đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương tập trung triển khai một số giải pháp phòng, chống hạn. Đối với các Tờ trình tại kỳ họp bổ sung HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương, hoàn thiện đảm bảo chất lượng, nội dung trình tại kỳ họp; theo đó dự kiến kỳ họp bổ sung HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào đầu tháng 3/2020./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa