Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 01/2021 
18/01/2021 
 

Ngày 15/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2021. Đồng chí Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cuộc họp cho ý kiến đối với các dự thảo: Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2021; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Ninh Thuận; Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021).Toàn cảnh phiên họp


Theo đó, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021, sẽ tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định tại Điều 66 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; cụ thể: xem xét quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố; xem xét việc trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND; tổ chức hoạt động giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc kiến nghị của cử tri. Đối với giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 15/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với 48 nội dung nhiệm vụ cụ thể; bên cạnh đó, cũng đưa ra 39 nội dung nhiệm vụ trọng tâm Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát, phối hợp, đôn đốc các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

Đối với thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa X, dự kiến được tổ chức trong 02 ngày 18, 19 tháng 3 năm 2021 và dự kiến sẽ thông qua 16 nghị quyết liên quan đến triển khai thực hiện các công trình, dự án và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo nêu trên; tuy nhiên cần lưu ý đối với công tác giám sát thường xuyên trong thời gian tới phải bảo đảm 3 nội dung chính: Việc tổ chức tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; đôn đốc phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công; đôn đốc UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự để hoàn chỉnh trình ký ban hành.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành rà soát tất cả các nghị quyết đã hết hiệu lực tổng hợp trình HĐND tỉnh thông qua; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị tốt các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh cho ý kiến bảo đảm kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy định và kế hoạch đề ra./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(26/02)
(26/02)
(26/02)
(25/02)
(18/02)
(18/02)
(12/02)
(09/02)
(08/02)
(05/02)