Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 01/2020 
16/01/2020 
 

Ngày 15/01/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2020, triển khai một số chương trình, hoạt động trọng tâm năm 2020. Đồng chí Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cho ý kiến đối với các dự thảo: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020; Danh mục nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh thông qua năm 2020.Toàn cảnh phiên họp


Căn cứ nhiệm vụ đề ra, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị, thống nhất các giải pháp thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm đạt kết quả cao; theo đó, có 12 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kế hoạch năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; trong đó có: 44 nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, 80 nhiệm vụ Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát, phối hợp, đôn đốc các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch đề xuất; thống nhất năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh giám sát 01 chuyên đề về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đối với danh mục nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp năm 2020, cơ bản thống nhất danh mục nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh; tuy nhiên để nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020 xem xét, thông qua, bảo đảm đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng chí đề nghị trên cơ sở ý kiến của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương rà soát lại nghị quyết của HĐND tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn địa phương bổ sung vào danh mục./.

Thanh Bình