Chính trị - Xã hội
 
Hội đồng thẩm định trung ương họp thẩm định xét, công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới 
16/09/2020 
 

Ngày 14/9/2020, tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì họp thẩm định xét, công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thành phần tỉnh Ninh Thuận tham dự có: Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước,...Hội đồng họp thẩm định xét, công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới


Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước; đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước; đặc biệt là báo cáo, làm rõ các nội dung thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết quả khảo sát và thẩm định hồ sơ thực tế của Đoàn thẩm định liên ngành Trung ương ngày 18/7/2020 tại huyện Ninh Phước (Công văn số 848/VPĐP-NV&MT ngày 23/7/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương).

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới; các thành viên Hội đồng thẩm định có ý kiến và đề nghị Tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề, nội dung về kết quả xây dựng nông thôn mới, cũng như định hướng trong thời gian đến. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Phạm Văn Hậu-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đô-Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước đã giải trình, làm rõ các vấn đề mà các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương và các chuyên gia phản biện đặt ra.Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu kết luận tại cuộc họp thẩm định


Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ninh Phước nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung, nhất là trong bối cảnh huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có xuất phát điểm thấp, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện tự nhiên khó khăn; nhưng với sự sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Ninh Phước cơ bản đã đạt được các tiêu chí và đảm bảo điều kiện để Hội đồng xem xét, trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cụ thể 09/09 thành viên Hội đồng thẩm định trung ương nhất trí huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới (sau khi tỉnh Ninh Thuận bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng) và đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Phước tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để duy trì chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trên cơ sở phát triển những tiềm năng, lợi thế của địa phương như năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch gắn với văn hóa, nhất là văn hóa của đồng bào Chăm,...  Đồng chí Phạm Văn Hậu-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp thẩm định


Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Phạm Văn Hậu-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và trân trọng những ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để huyện Ninh Phước khắc phục những tồn tại trong thời gian qua và tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời giao trách nhiệm cho đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng với huyện Ninh Phước tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng thẩm định, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, lưu ý công tác chuẩn bị nội dung, các công việc có liên quan với tinh thần khẩn trương để tổ chức Lễ công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới đảm bảo trang trọng, chu đáo./.

Minh Trung