Chính trị - Xã hội
 
Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu tiếng Raglai dành cho cán bộ công tác vùng dân tộc, miền núi tỉnh Ninh Thuận 
13/09/2018 
 

Ngày 12/9/2018, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tài liệu biên soạn tiếng Raglai dành cho cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng dân tộc, miền núi của tỉnh.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp


Theo báo cáo của Ban Biên soạn, tài liệu tiếng Raglai được biên soạn gồm 10 chủ đề với 38 bài học: Gia đình-dòng tộc, làng xã, thiên nhiên- môi trường, văn hóa dân tộc, đất nước-con người, Đảng và Bác Hồ, lao động sản xuất, khoa học và giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc. Thời lượng học tập 450 tiết gồm 280 tiết lý thuyết, 170 tiết thực hành luyện nghe, nói và ôn tập kiểm tra cấp chứng chỉ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng nghe hiểu tiếng nói của đồng bào Raglai về những vấn đề đơn giản trong cuộc sống. Tài liệu tiếng Raglai giúp cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi biết được tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc và có những hiểu biết cần thiết về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Raglai. Cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo tiếng Raglai nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai;…Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định tài liệu tiếng Raglai


Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của đội ngũ cán bộ biên soạn tài liệu tiếng Raglai bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng thời gian. Đồng chí đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa nội dung, hình thức trình bày, hình ảnh minh họa tài liệu tiếng Raglai, bảo đảm việc in ấn đạt chất lượng tốt nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh tài liệu trình cấp thẩm quyền phê duyệt đưa vào sử dụng và tiếp tục bổ sung hoàn thiện. Đồng chí giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu lãnh đạo tỉnh đưa tiếng Raglai vào giảng dạy học sinh vùng đồng bào dân tộc Raglai. Đồng thời chuẩn bị đội ngũ giáo viên mở lớp giảng dạy tiếng Raglai cho cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2018./.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các thành viên Ban Biên soạn tiếng Raglai

Nguyễn Anh Minh