Chính trị - Xã hội
 
Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
25/01/2021 
 

Ngày 21/01/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (BĐQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016 - 2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với mục đích và ý nghĩa trên, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Bộ Chính trị và Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

Hội nghị đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về phía tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24/12/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử, Quyết định số 126-QĐ/TU ngày 28/12/2020 thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Quy chế số 01-QC/BCĐ ngày 19/01/2021 quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 19/01/2021 hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử.

Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(26/02)
(26/02)
(26/02)
(25/02)
(18/02)
(18/02)
(12/02)
(09/02)
(08/02)
(05/02)