Kinh tế
 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 
23/05/2019 
 

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1607/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn miễn phí về thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ các cơ quan liên quan công bố, công khai thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

(Đính kèm Kế hoạch số 1607/KH-UBND ngày 18/4/2019 củaUBND tỉnh)

Phòng Đăng ký kinh doanh