Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
26/07/2021 
 

Ngày 25/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc tạm thời chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập theo thẩm quyền với mức chi 130.000 đồng/người/ngày.

Theo đó, nguyên tắc chi trả mức chi nêu trên dựa vào thời gian hưởng tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về phân công người tham gia chống dịch. Kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách; kinh phí cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống

dịch Covid-19 tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc chi hỗ trợ kinh phí cho những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng mục đích, đối tượng; quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(19/12)
(18/09)
(17/09)
(17/09)
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(15/09)
(15/09)
(15/09)