Y tế - Đời sống
 
Họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
22/04/2020 
 

Ngày 22/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì buổi họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh họp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 22/4/2020


Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh - trong công tác phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch; với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân là mục tiêu cao nhất nhưng vẫn đảm bảo hài hòa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đưa xã hội dần trở lại hoạt động bình thường; chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn gắn với phát triển kinh tế -xã hội; hướng đến xây dựng nếp sống mới, tác phong làm việc mới, một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa khọc kỹ thuật, công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế và cơ sở kinh doanh thuốc phải báo cáo nhanh thông tin bệnh nhân, khách hàng đến khám chữa bệnh hoặc mua thuốc điều trị các bệnh về hô hấp để phục vụ công tác giám sát phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong, ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; tăng cường khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI đối với các địa phương chưa đạt tỷ lệ 100%; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về phương án cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc giải thể và dừng hoạt động 04 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến đường bộ tại cửa ngõ vào các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; và chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương chuẩn bị triển khai thực hiện chỉ đạo tiếp theo về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi công bố; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

Nguyễn Anh Minh