Giáo dục
 
Hội thảo triển khai Chương trình du học Đài Loan, Trung Quốc 
10/05/2019 
 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương triển khai Chương trình du học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan, Trung Quốc) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT tại tỉnh theo Thông báo số 555-TB/TU ngày 24/4/2019 và Công văn số 145/UBND-VXNV ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ngày 08/5/2019, tại Ninh Thuận, Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Chương trình du học Đài Loan, Trung Quốc. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại Hội thảo. Cùng tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên-dạy nghề tỉnh và các huyện.Toàn cảnh Hội thảo Chương trình du học Đài Loan, Trung Quốc


Tại Hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về các ngành nghề đào tạo tại  Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan, Trung Quốc); thảo luận về điều điện du học, chi phí, chuẩn bị hành trang ngôn ngữ, văn hóa ứng xử cho học sinh, điều kiện làm việc ngoài giờ và những cam kết bảo lãnh tài chính của Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn đối với học sinh khó khăn,…Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định chủ trương triển khai Chương trình du học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan, Trung Quốc) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT tại tỉnh Ninh Thuận được Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chấp thuận; xác định đây là hướng đi phù hợp với chủ trương, định hướng của tỉnh trong công tác đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về lâu dài tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện công tác kêu gọi, thu hút nguồn lực đầu tư từ nước ngoài vào tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Bình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Chương trình giới thiệu du học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh trong tỉnh về Chương trình du học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan, Trung Quốc) đảm bảo đầy đủ thủ tục, minh bạch thông tin về chi phí du học, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đúng quy định theo quy chế đối ngoại; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng, giới thiệu cho học sinh lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp, nhất là các ngành nghề đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh như: Năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch,…. Khi học sinh đăng ký chương trình này phải trên tinh thần tự nguyện và cần phải chuẩn bị kỹ cho các em về kỹ năng, giao tiếp, văn hóa ứng xử, ngôn ngữ khi sang học tập ở môi trường mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xác lập cơ chế thông tin báo cáo tình hình học sinh du học cho Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng kế hoạch học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố có học sinh du học tại Đài Loan, Trung Quốc để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho tỉnh chính sách hỗ trợ cho học sinh du học tại Đài Loan, Trung Quốc trong thời gian tới./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa