Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026 
14/10/2021 
 

Chiều ngày 12/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên và Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh

 

Ngay sau khi ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2016 - 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản chỉ đạo 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố kết Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn các cấp công đoàn, ngành văn hóa ở các địa phương trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa hai ngành ở Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Qua đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận công chức, viên chức, công nhân lao động; nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong công chức, viên chức, công nhân lao động dần được cải thiện, nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành; công tác đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở về công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng, các tài liệu tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động bước đầu được hình thành.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua và đề xuất một số giải pháp để nâng cao, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026.

Tại tỉnh ta, Liên đoàn lao động tỉnh đã ký kết Chương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên công nhân lao động. Qua triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong việc chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong công nhân lao động về tác phong lao động công nghiệp, giao tiếp, ứng xử văn minh lịch sự./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(03/12)
(03/12)
(30/11)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)