Y tế - Đời sống
 
Hội nghị triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020 
15/12/2011 
 

Sáng ngày 14/12/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước về việc triển khai Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản (DS - SKSS) giai đoạn 2011 – 2020. Đầu cầu tại tỉnh Ninh Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Nghị; các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) các huyện và thành phố.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác  DS – KHHGĐ tại các địa phương bước đầu đã được củng cố và kiện toàn. Tuy nhiên, việc tăng mức sinh và tăng sinh con lần thứ 3 vẫn là thách thức lớn đối với công tác dân số từ nay đến cuối năm. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố tổng số trẻ sinh ra trong 3 tháng đầu năm 2011 tăng 0,1%, số trẻ sinh ra là con thứ 3 tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Về công tác tổ chức, đến nay tất cả các tỉnh đã thành lập Chi cục DS - KHHGĐ, nhưng việc tuyển dụng cán bộ cấp huyện, cấp xã chưa hoàn thành.

Tại tỉnh Ninh Thuận, theo báo cáo của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh: tính từ năm 2006 đến năm 2010, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 18,19% xuống còn 16,6%; tỷ lệ các cặp vợ chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai tăng từ 56,7% lên 65,7%; năm 2010, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 23,5% (tỷ lệ chung của cả nước năm 2009 là 18,9%), thể thấp còi là 32%; dịch vụ sức khỏe sinh sản được triển khai đều ở các tuyến, có 41/65 trạm Y tế và tất cả các khoa sản của bệnh viện tỉnh/huyện đã cung cấp được các dịch vụ sản khoa cơ bản; từ tháng 6/2008 Chi cục DS – KHHGĐ của tỉnh được thành lập với biên chế 12 cán bộ…

Mục tiêu kế hoạch cho giai đoạn 2011 – 2020 là: nâng cao năng lực hệ thống DS-KHHGĐ/CSSKSS, duy trì mức sinh hợp lý, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, cải thiện và giảm sự chênh lệch giữa các vùng, miền, dân tộc về SKSS và sử dụng các dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS, từng bước nâng cao chất lượng dân số; phấn đấu tốc độ tăng dân số ở mức khoảng 1,15% vào năm 2015 và ổn định ở mức 1,1% vào năm 2020; giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi còn 19% vào năm 2015 và còn 15% vào năm 2020; kiểm soát mức tăng tỷ số giới tính khi sinh nhỏ hơn 113 năm 2015 và không quá 115/100 vào năm 2020; tổng tỷ suất sinh giảm xuống dưới 2,11 con vào năm 2015 và dưới 1,94 con vào năm 2020; tăng tỷ lệ điểm cung cấp dịch vụ CSSKSS thân thiện với người chưa thành niên và thành niên; tăng cường CSSK cho người cao tuổi; thúc đẩy phân bố dân số phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tăng cường lồng ghép các yếu tố về DS và hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp, các ngành,… và đề ra những giải pháp chủ yếu: truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi; tăng cường dịch vụ DS - SKSS; xây dựng hoàn hiện hệ thống chính sách về DS - SKSS.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương về công tác DS - KHHGĐ và CSSKSS. Phó Thủ tướng nêu ra 3 nguy cơ cần tập trung khắc phục đối với công tác DS - KHHGĐ: chất lượng dân số còn hạn chế; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao; mức sinh thay thế chênh lệch giữa các địa phương theo hướng bất lợi. Bên cạnh đó có 3 cơ hội cần phải tận dụng: các phương tiện tuyên truyền, giáo dục phong phú; bài học từ các nước trong vấn đề DS, KHHGĐ; phương tiện kỹ thuật, công cụ y tế ngày càng phong phú, hiện đại.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện trong thời gian đến: Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch DS - KHHGĐ, CSSKSS giai đoạn 2012 – 2015 phù hợp với tình hình địa phương mình và hoàn thành trước 27/2/2012 trình Thủ tướng Chính phủ; duy trì tỷ lệ sinh hợp lý 2con/phụ nữ; với những tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất cả nước (Phú Yên, Hưng Yên, Hải Phòng,…) cần có kế hoạch khắc phục cụ thể; nâng cao chất lượng dân số. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến 3 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp truyền thông, vận động, Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất nội dung, tư liệu, phương pháp giáo dục và tăng cường truyền thông cho từng đối tượng cụ thể; mỗi năm có tổng kết 01 lần về công tác DS, SK, GĐ; các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt được giao./.

Thanh Tâm