Chính trị - Xã hội
 
Giao ban khối văn hóa - xã hội năm 2018 
05/01/2019 
 

Ngày 04/01/2019, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Khối Văn hóa - Xã hội và sơ kết thực hiện các kế hoạch đột phá năm 2018.

Trong năm 2018, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần có ý nghĩa vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tất cả 6/6 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao, cụ thể: Đào tạo nghề cho 9.203 lao động (KH 8.500 lao động); mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ước 1% (KH giảm 1%); giải quyết việc làm mới 16.667 lao động (KH 15.500 lao động); tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,02% (KH giảm 1-1,5%), riêng huyện Bác ái giảm 6,06% (KH giảm 4%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,6% (KH 86%); Mức giảm tỷ lệ sinh ước đạt 0,42%0 (KH 0,4-0,5%0); tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc 90% và BHXH tự nguyện 1,1%0; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 90%. Việc triển khai thực hiện các kế hoạch đột phá trên lĩnh vực văn hoá – xã hội đã tạo ra được sản phẩm cụ thể và các mô hình hay mang hiệu quả thực tế, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế tiềm ẩn như: kết quả đạt được khả quan nhưng chưa có tính bền vững, việc huy động các nguồn lực hỗ trợ và xã hội hóa các lĩnh vực chưa cao, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, lĩnh vực đầu tư du lịch đặc biệt là du lịch đẳng cấp cao chưa tương xứng với tiềm năng hiện có...

 

Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các ngành, địa phương trong năm qua. Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch đề nghị toàn khối thực hiện theo phương châm Chính phủ đề ra là “kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả” với mục tiêu “phát triển toàn diện và hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội”. Theo đó, trong toàn khối đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao, chủ động kiểm soát tình hình không để xảy ra điểm nóng hoặc sự cố liên quan đến từng ngành, lĩnh vực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể - cá nhân, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tận dụng cơ hội cuộc cách mạng 4.0 mang lại; khẩn trương củng cố kiện toàn nhân sự bộ máy đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; giữ vững mối quan hệ phối hợp - đoàn kết giữa các ngành thuộc khối và với các cơ quan tổng hợp; quản lý tốt tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị, có giải pháp thực hiện và giải ngân hết các nguồn vốn mục tiêu được phân bổ. Trước mắt, toàn khối chăm lo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho bà con đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách kịp thời, chú trọng công tác trang trí và giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm./.

 

Như Ngọc